• 1 באוקטובר 2014

  פסק דין לפיו ההליך יימחק והשתק פלוגתא

  כאשר הסעד שנתבקש בהליך הינו לשלול סמכות הנתבעת (שהינה גוף ציבורי) להחליט לגבי זכאותו של התובע, ובפסק
  הדין השופט קבע שההליך יימחק אך בנוסף לכך ציין כי הסמכות לקביעת הזכאות ושיעורה נתונה בידי הנתבעת על פי תקנונה של הנתבעת.

  האם זה יוצר השתק פלוגתא? ובמקרה של פתיחת התיק מחדש לא ניתן יהיה לדון מחדש בכך שיש לשלול את סמכות הנתבעת להחליט בדבר זכאות התובע?

  1 באוקטובר 2014
 • מנהל הפורום עמיקם חרל"פ עו"ד 23 באוקטובר 2014

  פסק דין לפיו ההליך יימחק והשתק פלוגתא

  השתק פלוגתא הינו מצב כאשר במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית שההכרעה בה הינה חיונית לתוצאה הסופית, והשאלה הוכרעה שם במפורש או מכללא, אזי במשפט שלאחריו המתקיים בין הצדדים או חליפיהם יהיו בעלי הדין מושתקים מלהתדיין מחדש באותה שאלה (גם אם אין זהות בין שתי העילות)

  התנאים לשם קיום השתק פלוגתא הינם:
  1. הפלוגתא בשני המקרים היא אותה פלוגתא
  2. הפלוגתא הוכרעה על ידי בית המשפט
  3. הממצא נקבע במישרין וללא באמצעות הערה אגבית
  4. הממצא חיוני להכרעת הדין הסופית
  5.מדובר בצדדים או חלפיהם

  מבלי לקרוא את החלטת בית המשפט איני יכול להסיק האם התנאים הללו מתקיימים, אך ככל וכך העניין יקום השתק פלוגתא.

  בשולי דברים , אני מציע שתתייעץ עם עורך דינך כדי שיישם את הדין האמור שפורט בהתאם.

  23 באוקטובר 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?