• 1 באוקטובר 2015

  קבלת שיקום מקצועי רטרואקיבית

  שלום רב,
  הגשתי בקשה למתן שיקום מקצועי (הנני סטודנטית) בתאריך 13.01.15
  אושרה לי הבקשה בתאריך 09.09.15
  נאמר לי שאפשר לקבל שיקום רטרואקיבית עד לשנה אחורה.
  השאלה היא האם מקבלים רטרואקטיבית מתאריך הגשת הבקשה או מתאריך אישור הבקשה?

  1 באוקטובר 2015