• 21 בדצמבר 2015

  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל 2005

  בסעיף 49 (ב) 7 . קבוע כי אין להטיל על עמית חובות שלא בהתאם לתקנון.
  האם המקרים הבאים מהווים הטלת חובה על העמית שלא בהתאם לתקנון בהתאם לסעיף 49ב7 :
  1) האם טענת קרן פנסיה כי קיימת התיישנות לפי התקנון, חרף שבתקנון אין כל התיישנות, מהווה הטלת חובה על העמית שלא בהתאם לתקנון (בהיותה מחייבת אותו להגיש ערעור על טענת ההתיישנות)?

  2)לאחר שהודתה בכתב כי העמית לא יכל לטפל בענייניו בתק' ההתיישנות מה שחייב אותה לטפל בבקשה לנכות בו במקום, הקרן דורשת מהעמית, להוכיח שגם בהווה קרי מחוץ לתק ההתיישנות הוא אינו יכול לטפל בענייניו + דורשת שימונה על העמית אפוט' בצו בית משפט+ דורשת שתוגש לה בקשה לנכות חדשה מטעמו של האפוט' - וכי אלמלא כל אלו עניינו של העמית אצלה קרי הבקשה/התביעה לנכות לא תטופל.
  האם דרישותיה אלה ( להוכיח בהווה אי יכולת לטפל+ צו מינוי אפוט'+ הגשת בקשה חדשה מטעם האפוט') מהוות הטלת חובה שלא בהתאם לתקנון לפי סעיף49?

  תודה

  21 בדצמבר 2015
 • מנהל הפורום עמיקם חרל"פ 28 בדצמבר 2015

  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל 2005

  1) איני יכול לענות על שאלה זאת מבלי הפנייה ספציפית לתקנון הרלוונטי ולמועד בו נוצרה העילה.
  2) במידה והעמית לא היה יכול לדאוג לענייניו ולא מונה לו אפוטרופוס, קיימים חריגים המאריכים את תקופת ההתיישנות ראה לעניין זה סעיף 11 לחוק ההתיישנות.
  לגבי יתר השאלות בדבר חובות שלא ע"פ התקנון, מדובר בשאלות מחקריות שלא ניתן לענות עליהן במסגרת זאת.
  בברכה,
  עו"ד עמיקם חרל"פ

  28 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?