נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הרשם לענייני ירושה - מיהו ומהן סמכויותיו?

אבדתם בן משפחה ואתם נאלצים לטפל בענייני הירושה? אחת התחנות המרכזיות בהן תעברו בתקופה הקרובה היא הרשם לענייני ירושה

מאת: עו"ד אהרון קיטאי | | 4
הרשם לענייני ירושה - מיהו ומהן סמכויותיו?

כל מי שמאבד אדם קרוב, בין אם הוא יורש מכוח הדין (במקרים בהם המנוח לא הותיר צוואה) ובין אם הוא יורש מכוח צוואה, נדרש לנהל הליך מול גוף המכונה "הרשם לענייני ירושה".

מיהו הרשם לענייני ירושה?

הרשם לענייני ירושה הוא גוף של משרד המשפטים, המשתייך אל האפוטרופוס הכללי. לרשם הירושה יש לשכות הפזורות ברחבי הארץ. לשכות הרשמים לענייני ירושה מצויות בתל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע.

מהו תפקידם של הרשמים לענייני ירושה?

תפקידם המרכזי של הרשמים לענייני ירושה הוא להוציא צווים שיאפשרו חלוקת עזבונו של אדם בין היורשים. הנפקת הצווים מתחילה תמיד בהגשת בקשה לרשם לענייני ירושה לצו מתאים. לאחר הגשת הבקשה היא נבדקת, מתבצע הליך של פרסום, בירור, בדיקה ועוד ואז מתקבלת הכרעה - האם הצו יינתן או שהבקשה תועבר לדיון ולהכרעה משפטיים.
חשוב לציין, כי לבית הדין הרבני יש סמכות מקבילה: ניתן להגיש בקשות לצווי ירושה ולצווים לקיום צוואה גם לבית הדין הרבני. למבקש יש את האפשרות לבחור בין שני הגופים הללו.

ההבדל המרכזי הוא שבפני הרשם לענייני ירושה אין צורך להתייצב, ולפיכך מדובר בהליך נוח וקל יותר לביצוע - כל הבקשה וההליך מתנהלים בכתב ללא צורך בהגעה פיזית לדיונים. לעומת זאת, בבית דין רבני מתקיימים דיונים

למי עדיף להגיש בקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה - לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני?

אין הכרעה והעדפה ברורות. לכל גוף יש יתרונות וחסרונות מבחינת טובת המבקש וההליך. ההבדל המרכזי הוא שבפני הרשם לענייני ירושה אין צורך להתייצב, ולפיכך מדובר בהליך נוח וקל יותר לביצוע - כל הבקשה וההליך מתנהלים בכתב ללא צורך בהגעה פיזית לדיונים. לעומת זאת, בבית דין רבני מתקיימים דיונים. היתרון בהתדיינות ומיצוי ההליך דווקא שם הוא, שבבית דין רבני עלות ההליך מעט יותר זולה.

אילו צווים מוסמך להוציא הרשם לענייני ירושה?

צו לקיום צוואה וצו ירושה.

רבים מניחים בטעות שעצם קיומה של הצוואה מספיק, אך אין אלה פני הדברים. גם כשיש צוואה, יש לפנות לרשם לענייני ירושה ולנקוט הליך של בקשה לצו לקיום צוואה

מה זה צו לקיום צוואה?

כאשר אדם נפטר והותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק בהתאם לציוויים הנכללים בצוואתו. רבים מניחים בטעות שעצם קיומה של הצוואה מספיק, אך אין אלה פני הדברים. גם כשיש צוואה, יש לפנות לרשם לענייני ירושה ולנקוט הליך של בקשה לצו לקיום צוואה. הצו מעניק לצוואה תוקף חוקי ומאפשר לממשה ולקיימה.

מה זה צו ירושה?

כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק בהתאם להסדר הקבוע בחוק הירושה. חוק הירושה מגדיר את זהות היורשים ואת סדר הירושה. כדי לקבל צו ירושה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה. הצו יצהיר על זהות היורשים ועל חלקם בעיזבון. צו הירושה לא מפרט מהו העיזבון ולא מתייחס לרכוש שהותיר אחריו המנוח, אלא מתייחס רק לעניין זכויות היורשים, וקובע מיהם יורשיו של המנוח ומהן זכויותיו של כל אחד מהם בירושה. 

כיצד מתבצע ההליך להוצאת צו ירושה מול הרשם לענייני ירושה?

יש להגיש את הבקשה למתן צו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה במחוז שבתחום סמכותו נמצא מקום מושבו של המנוח. הבקשה תוגש על ידי אחד מן היורשים. את הבקשה ניתן להגיש עצמאית או באמצעות עורך דין מומחה לענייני ירושה. 

לאחר שהבקשה מתקבלת בלשכת הרשם לענייני ירושה מתבצע הליך הכולל בירור ופרסום:
הליך הבירור כולל בדיקה של כמה דברים, כגון: האם קיים תיק קודם על שם המנוח, האם המנוח הפקיד צוואה וכן האם הבקשה הוגשה כדין ולפי הדרישות. בין הדרישות המרכזיות נכללות דרישות למילוי הבקשה על גבי טופס מיוחד המיועד לכך, מילוי פרטים רבים כנדרש, צירוף מסמכים רלוונטיים כגון: תעודת פטירה. כמו כן, על המבקש לשלוח העתק מהבקשה לכל היורשים ולצרף לבקשה את אישורי המשלוח.

בשלב הבא, במידה שהבקשה עומדת בדרישות של חוק הירושה ותקנותיו היא מועברת להמשך טיפול. השלב הבא בטיפול הוא פרסום: הודעה בדבר הגשת בקשה לקבלת צו ירושה מתפרסמת בעיתון וברשומות. הפרסום נועד להביא לידיעתם של אנשים העשויים להיות קשורים למנוח ו/או לעזבונו על הבקשה ולפעול לפי זכויותיהם. כך, למשל, במידה שאדם מניח שזכותו להיות יורש, הוא יכול להגיש התנגדות למתן צו ירושה. 

במקביל, הבקשה מועברת לתגובתו של בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה.

במידה שלא הוגשו התנגדויות, צו הירושה ניתן, ומאותו רגע הוא מצוי במאגר הממוחשב ביחידת הרשם לענייני ירושה. כל  יורש זכאי לקבל העתק מצו הירושה בכל עת. 

אין לרשם סמכות לדון בהתנגדויות. זו שאלה משפטית, ולפיכך הרשם מעביר את כל התיק לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשה, ויכריע לאחר שישמע את טענות הצדדים

מה קורה אם הוגשה התנגדות לצו ירושה?

במקרה זה הרשם לענייני ירושה מסיים את מעורבותו בתיק. אין לרשם סמכות לדון בהתנגדויות. זו שאלה משפטית, ולפיכך הרשם מעביר את כל התיק לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשה, ויכריע לאחר שישמע את טענות הצדדים. 

צוואה - יש להגיש בקשה לקיום צוואה לרשם

כיצד מתבצע ההליך להוצאת צו לקיום צוואה מול הרשם לענייני ירושה? 

כדי לקבל צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה ללשכת הרשם לענייני ירושה במחוז שבתחום סמכותו נמצא מקום מושבו של המנוח. את הבקשה יכולים להגיש היורשים המוזכרים בצוואה. 

משלב הגשת הבקשה מתחיל הליך הדומה באופיו להליך להוצאת צו ירושה: מתפרסמת הודעה על דבר הגשת הבקשה בעיתון יומי וברשומות תוך מתן אפשרות למעוניינים בכך להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה. כמו כן, הבקשה נבדקת, ואם הדרישות מולאו ממשיכים בהליך הוצאת הצו. בין הדרישות בולטת הדרישה לצירוף תצהירים חתומים, לצירוף תעודת פטירה של המוריש, לצירוף צוואה מקורית ולצירוף אישורי משלוח הודעות לכל היורשים. 

בשלב הבא, אם לא הוגשו התנגדויות לבקשה, היא תועבר לתגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר אישורה על ידו, ומשחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, יתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה. במידה שכן הוגשה התנגדות, יועבר התיק לדיון והכרעה בבית המשפט לענייני משפחה.

ליצירת קשר עם עו"ד אהרון קיטאי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
צו ירושה הרשם לענייני ירושה צו קיום צוואה
עו"ד אהרון קיטאי

קבע פגישה עם
עו"ד אהרון קיטאי

עו"ד אהרון קיטאי מנהל משרד פרטי בפתח תקווה שבו הוא מציע את כל השירותים הנוטריונים בשפות עברית ואנגלית. כמו כן...

לפרופיל המלא