zap group mishpati logo

אבות, אל תוותרו על זכותכם לזמני שהות הוגנים עם ילדיכם

מי מכריע בנוגע להסדרי ראייה של קטינים עם הוריהם לאחר גירושין? מדוע עדיף להשתמש במושג "זמני שהות" במקום "הסדרי ראייה"? כיצד אבות יכולים להיאבק על זכותם להורות? מדריך

23.04.19
תאריך עדכון: 30.03.24
7 דק'
אבות, אל תוותרו על זכותכם לזמני שהות הוגנים עם ילדיכם

הזכות של אבות גרושים לממש באופן הוגן את ההורות שלהם לילדיהם הקטינים לאחר הגירושין אינה מעוגנת בחוק. כתוצאה מכך, נפגע הקשר של אבות גרושים רבים עם ילדיהם. 

הסדרי הראייה הזמניים, הנקבעים בתחילת הליך הגירושין, נוטים פעמים רבות לטובת האם. אבות רבים מקבלים את הדברים כך, מבלי להבין כי הסדרים זמניים אלה מתקבעים

מה מקור הפגיעה בזכות להורות של כה הרבה אבות?

יש שלוש סיבות לפגיעה, אליהן נתייחס להלן.

ראשית: פעמים רבות, העובדים הסוציאליים - האמונים על הכרעת הסדרי הראייה הטובים ביותר עבור הקטינים - אינם שוקלים את זכות האב להורות או שהם מייחסים לזכותו משקל קל בלבד, במערך השיקולים הכולל. 

שנית: פעמים רבות, הדבר אינו נובע מהתעלמות או הפחתת ערך מכוונת, אלא ממצוקת כוח אדם בתחום. לעובד סוציאלי, המטפל בעשרות תיקים, לעתים מאות תיקים, יש זמן קצר בלבד כדי לקבל הכרעה. 

כשהנטייה בחוק ובחברה היא לראות באמא הורה טבעי, הרי שמטבע הדברים נטייה זו תשתקף גם בהחלטת העובד הסוציאלי, אם לא היה לו זמן לערוך סקירה מקיפה ומעמיקה של מצב הזוג המתגרש ומצב הילדים. 

שלישית: הסדרי הראייה הזמניים, הנקבעים בתחילת הליך הגירושין, נוטים פעמים רבות לטובת האם. אבות רבים מקבלים את הדברים כך, מבלי להבין כי הסדרים זמניים אלה מתקבעים, והופכים ברוב המקרים להסדר הקבוע, הנפסק על ידי בית המשפט.

האם יש מה לעשות בנושא הזכות של אבות להורות?

אל ייאוש! חשוב לזכור כי מאבק עיקש מניב תוצאות! 

לפני שנסביר כיצד מומלץ להיאבק על הזכות להורות, נסקור בקצרה את תהליך קבלת ההחלטה על הסדרי הראייה ונבחן מדוע עדיף להשתמש במושג זמני שהות במקום הסדרי ראייה.

מקרה שקרה: מאחר שהילדים היו בני פחות מ-6, המשמורת עליהם ניתנה לאם. הילדים עברו להתגורר עם האמא. בית המשפט קבע לאבא הסדרי ראייה זמניים, שבמסגרתם סוכם שהוא יתראה עם ילדיו אחת לשבוע, במשך שעתיים

כיצד מתקבלת ההכרעה על הסדרי הראייה? 

נסביר זאת באמצעות אחד התיקים שטופלו על ידי משרד הח"מ. 

בני זוג שלהם ילדים משותפים החליטו להתגרש. האם עברה להתגורר בעיר אחרת, רחוקה מאוד, מיד לאחר ההחלטה להיפרד, עוד לפני שנחתם הסכם גירושין. 

מאחר שהילדים היו בני פחות מ-6, המשמורת עליהם ניתנה לאם. הילדים עברו להתגורר עם האמא. בית המשפט קבע לאבא הסדרי ראייה זמניים, שבמסגרתם סוכם שהוא יתראה עם ילדיו אחת לשבוע, במשך שעתיים. פרט למרחק העצום, המקום שנקבע אינו מקום המתאים לשהות של אב עם ילדיו, תוך כדי שמירה ופיתוח של קשר הורי בריא.

האם טענה שהאב אינו כשיר להורות, וכי היא לא מסכימה שהילדים ישנו אצלו. בית המשפט העדיף שלא לקחת שום סיכון וקיבל את טענתה, לפחות עד שהאב ייפגש עם עובדת סוציאלית, שתבחן את הטענות ותגבש תסקיר

על איזה בסיס קבע בית המשפט את הסדרי הראייה הזמניים במקרה המתואר?

האם טענה שהאב אינו כשיר להורות, וכי היא לא מסכימה שהילדים ישנו אצלו. בית המשפט העדיף שלא לקחת שום סיכון וקיבל את טענתה, לפחות עד שהאב ייפגש עם עובדת סוציאלית, שתבחן את הטענות ותגבש תסקיר. האב קיבל את ההסדרים הללו כי האמין שמדובר בסידור זמני בלבד. 

במקרים בהם בני הזוג אינם מגיעים להסכמה על זמני השהות עם הילדים, בעקבות הכניסה להליך גירושין, זמנים אלה נקבעים על ידי עובדים סוציאליים, באמצעות חוות דעת הנקראת תסקיר

מדוע מועברת ההכרעה על הסדרי הראייה לעובדים סוציאליים? מה היחס בין המושגים "זמני שהות" ו"הסדרי ראייה"?

ראשית, עדיף להשתמש במושג זמני שהות, שהוא מושג נעים יותר, לעומת הסדרי ראייה, שהוא מושג מפלה ולא שוויוני. 

במקרים בהם בני הזוג אינם מגיעים להסכמה על זמני השהות עם הילדים, בעקבות הכניסה להליך גירושין, זמנים אלה נקבעים על ידי עובדים סוציאליים, באמצעות חוות דעת הנקראת תסקיר. העובדים הסוציאליים עורכים ביקור בשני בתי ההורים ובסביבה הטבעית של הקטין, ומקיימים פגישות עם האב והאם, ביחד ולחוד, ויחד עם הקטין. 

כך, הם מקבלים תמונה מלאה על הקשר שיש לקטין עם שני הוריו, ובהתאם לאופיו, הם קובעים מה יהיו זמני השהות עם כל הורה. בראש מעייניהם, חשוב לציין, עומדת טובת הילדים והצורך שלהם בקשר עם שני ההורים. בנוסף, הם נותנים דעתם על צרכים טיפוליים שונים, קירבה לרשת תמיכה חברתית ועוד. 

בתי המשפט מקבלים את הכרעתם המקצועית של העובדים הסוציאליים ומתערבים בהחלטתם רק במקרים חריגים במיוחד. 

בשל מצוקת כוח האדם בשירותי הרווחה, כלל לא הוגש תסקיר בנושא זמני השהות עם הילדים

מה היתה הכרעת העובדת הסוציאלית במקרה שתואר לעיל?

בשל מצוקת כוח האדם בשירותי הרווחה, כלל לא הוגש תסקיר בנושא זמני השהות עם הילדים. למעשה, במהלך השנתיים שבהן התנהל הליך הגירושין, אף עובדת סוציאלית לא פגשה את האב. טענותיו למסוגלות הורית לא נשמעו ולא נלקחו כלל בחשבון גם בהמשך.

במקרה שתואר, הסכמי הראייה הזמניים הפכו לקבועים. למעשה, בית המשפט התעלם מכך שלא הוגש תסקיר ופסק שהאב ימשיך לראות את ילדיו אחת לשבוע, למשך שעתיים בלבד

כיצד נקבעו הסדרי הראייה הסופיים במסגרת הסכם הגירושין?

התוצאה של ההתנהלות שתוארה קודם הייתה שהסכמי הראייה הזמניים הפכו לקבועים. למעשה, בית המשפט התעלם מכך שלא הוגש תסקיר ופסק שהאב ימשיך לראות את ילדיו אחת לשבוע, למשך שעתיים בלבד. 

כך, פנה האב למשרד הח"מ, לייעוץ משפטי ולקבלת חוות דעת שנייה. בעקבות הפנייה, ביקש משרד הח"מ מבית המשפט כי ייערך תסקיר מלא, שיבחן בצורה מעמיקה את טענות האם, את מסוגלותו ההורית של האב ואת צרכי הילדים וטובתם.
בית המשפט הסכים לקביעה כי קולו של האב לא נשמע, במסגרת גיבוש זמני השהייה והסכים לעריכת תסקיר, גם לאחר שכבר נתן את פסיקתו.

בסופו של דבר נערך תסקיר מלא, לפיו התברר שהאב כשיר לחלוטין להורות וכי אין אמת בטענות האם. בעקבות התסקיר, נפתחה הדרך לקבוע שהילדים ישהו אצל האב בכל סוף שבוע שני, בחגים ובחופשות

מה היו תוצאות התסקיר?

בתסקיר, התברר שהאב כשיר לחלוטין להורות וכי אין אמת בטענות האם. בעקבות התסקיר, נפתחה הדרך לקבוע שהילדים ישהו אצל האב בכל סוף שבוע שני, בחגים ובחופשות, כמו כן האב יוכל לראות את ילדיו אחת לשבוע, לזמן ארוך יותר, במקום שנמצא במחצית הדרך בינו לבין האם, מותאם וידידותי לילדים.

כך התאפשר לאב ולילדיו לפתח קשר ולשמור על הקשר. הילדים זכו גם לשמור על קשר עם משפחתם מצד האב.

מסקנה: כבר בשלב קביעת הסדרי הראייה הזמניים, יש להתעקש על קביעת זמני שהות שיכירו בזכות האב להורות ובזכות של הילדים לשמור על קשר טוב עם אביהם

מה ניתן להסיק מן המקרה המתואר?

מן המקרה שתואר לעיל, ניתן להסיק שתי מסקנות חשובות. 

מסקנה ראשונה: כבר בשלב קביעת הסדרי הראייה הזמניים, יש להתעקש על קביעת זמני שהות שיכירו בזכות האב להורות ובזכות של הילדים לשמור על קשר טוב עם אביהם. כך, ניתן למנוע התקבעות של הסתדר בעייתי בעתיד. 

מסקנה שנייה: גם אם נקבעו הסדרי ראייה זמניים לא הוגנים, אף אם הם קובעו בהסכם הגירושין הסופי - יש מה לעשות. מאבק עיקש נגד המערכת, הבירוקרטיה, עשוי להביא תוצאות.

האב והבן מחזיקים ידיים

לסיכום, הילד הוא של שני הוריו. גם לו וגם להוריו יש זכות לחיי משפחה ושמירה על קשר. אבות, אל תוותרו על זכותכם להורות. דאגו לכך שקולכם יישמע באופן ברור, במסגרת הליכי הגירושין.

* לוי את בני, משרד עורכי דין, עוסקים בדיני משפחה וגירושין, צוואה וירושה.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים