Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

נפרדנו כך - סכסוך בין שותפים

בשותפות עסקית טמונים יתרונות רבים. הכניסה לשותפות מלווה בהתרגשות גדולה של כל הצדדים ובסוג של אופוריה לגבי ההתנהלות המשותפת והצלחת העסק. מה קורה אם הדברים לא הולכים כמתוכנן, אם אחד מהשותפים בוחר לצאת מהשותפות או לחילופין, להכניס שותף נוסף?

מאת: מערכת משפטי
25.02.16
תאריך עדכון: 17.01.18
6 דק'
נפרדנו כך - סכסוך בין שותפים

מהי שותפות?

על פי החוק, שותפות מוגדרת כ"חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות", כלומר: שותפות נוצרת כששני אנשים או יותר מחליטים לפעול יחד למטרה עסקית משותפת. בתוך הגדרה זו נכללות שותפויות הרשומות כשותפות ברשם השותפויות ושותפויות שאינן רשומות, לרבות שיתופי פעולה בין עסקים.

לפני החתימה על ההסכם - מה חשוב לדעת?

"רוב השותפויות מתחילות מתוך חיבור אישי ומתוך מטרה משותפת להצלחת העסק, מה שגורם לא פעם למתן תשומת לב פחותה בכל הקשור להסכם השותפות", אומרת עו"ד קרן כהן, מומחית במשפט מסחרי ודיני עבודה, בעלת משרד עו"ד בראשון לציון, מלווה עסקים וחברות להצלחה עסקית ומרצה בנושא. "כשנכנסים לשותפות חשוב לשבת יחד, לתאם ציפיות, להגדיר מה כל אחד מביא איתו לתוך השותפות, מה הגדרת התפקיד של כל שותף בעסק וגם- מה קורה במקרה בו השותפות מתפרקת, לרבות התייחסות לקניין רוחני, לסימן מסחרי או לחובות של העסק".

לדברי עו"ד לאה מילר-פורשטט, מתמחה במשפט מסחרי ושותפה במשרד עו"ד שמילוביץ'- גרינברג- פורשטט, "אין באמת הסכם שיכול לכסות על כל חילוקי הדעות העתידיים, אבל ככל שהשותפים ישכילו להכניס להסכם סעיפים רבים יותר, המתייחסים למצב של פירוק השותפות, כך גדל הסיכוי שברגע האמת, הם יצליחו טוב יותר לגשר על חילוקי הדעות".

מה חשוב שיהיה בהסכם שותפות?

הסכם שותפות טוב הוא הסכם המעגן בתוכו פרטים רבים ככל האפשר, הן לגבי אופי השותפות והתנהלות העבודה והן לגבי מגוון המשמעויות במקרה של פירוק. לפיכך, חשוב שיכלול את תחומי האחריות של כל אחד מהשותפים, את דרך קבלת ההחלטות בעסק ואת החלוקה הכספית בין השותפים. כאשר לכל אחד מהשותפים יש תחומי עיסוק או אחריות שונים, ההגדרות פשוטות וברורות יותר. אולם, כאשר כל השותפים, או חלק מהם, הם בעלי תחום עיסוק זהה, חשוב להעריך את היקף העבודה ולהסכים על קריטריוני אמדן, כמו מספר שעות עבודה או רווחים שנכנסו מכל אחד מהלקוחות. קריטריונים אלו ישמשו לחלוקת הרווחים בצורה הוגנת יותר, גם אם לא שוויונית, שתמנע עגמת נפש עתידית ובמקרה של שותפות, תהיה מוסכמת על כולם גם למטרות החלוקה בעת הפירוק.

האם אפשר להימנע מראש מסכסוך אפשרי בין השותפים?

סכסוך בין שותפים יכול לנבוע ממניעים רבים כמו: תחושת אי שוויון בנטל, לעומת התמורה הכספית; צורך בהשקעה כספית נוספת בעסק, שלא תמיד מקובלת או מתאפשרת לאחד מהשותפים; רצון של אחד מהשותפים לצאת מהשותפות מסיבות שונות; רצון של אחד מהשותפים להכניס לעסק שותף שלישי כדי להגדיל את פעילות העסק או בשל צורך במקור מימון נוסף; אי הסכמה על נושאים מהותיים; חוסר הצלחה של העסק; וכו'.

כדי להימנע ככל האפשר מסכסוך ומהגעה לבית משפט, שתגזול משני הצדדים זמן, אנרגיות וכסף רב, ניתן להקדים ולהכניס לחוזה קריטריונים ברורים למדידת היקף ההכנסות והיקף העבודה של כל אחד מהשותפים, וכן להסכים מראש על אדם שלישי שיהיה אחראי על הערכת שווי העסק, כמו: רואה החשבון של העסק, גוף חיצוני שמוסכם על הצדדים או מישהו שימונה מטעם לשכת רואי החשבון. "בשל העובדה כי לא ניתן לנבא את העתיד, הסעיף החשוב ביותר בעיניי בהסכם שותפות, הוא סעיף הממנה מגשר או בורר המוסכם על שני הצדדים, שייקח את ההחלטות במקרה שבו יגיעו השותפים למבוי סתום ולא יצליחו להסכים ביניהם", אומרת עו"ד פורשטט. 

מומלץ - לקבוע מראש כיצד יתבצע דילול

מעבר לכך, יש להתייחס למקרי אב-טיפוס נפוצים שמשפיעים על חלוקת השותפות, כגון: מצב שבו יש צורך בהשקעה כספית נוספת בעסק, ואחד השותפים לא מעוניין או לא יכול לעמוד בה. "ברוב המקרים נקודת הפתיחה של השותפים היא נקודת פתיחה כלכלית-שוויונית, אבל החיים מובילים כל אחד אחרת ובנקודה מסוימת, ייתכן שלאחד מהשותפים לא תהיה אפשרות כלכלית להשקיע כספים נוספים בעסק" מסבירה עו"ד פורשטט. "בדיוק בעבור מקרים כאלה, שאינם נדירים, כדאי לקבוע מראש כיצד ייקבע הדילול במקרה כזה".  

זכות סירוב ראשונה והגנה על השותפים

סעיף נוסף שכדאי לשקול להוסיף להסכם, הוא סעיף 'זכות סירוב ראשונה', המתייחס למצב שבו אחד מהשותפים מעוניין למכור את השותפות שלו או חלק ממנה, ומחייב אותו להציע את המכירה קודם לשותפים האחרים, במחיר בו הוא מוצע בשוק.
כדי להגן גם על הצד של השותפים הנשארים ולמנוע מצב שבו הם יאלצו לקבל שותף שאינם רוצים בו, מומלץ לשקול הוספת סעיף "Tag Along", שמאפשר להם להתנות את מכירת השותפות גם במכירת החלקים שלהם במחיר זהה.

סעיף "Drag Along" הוא סעיף שנועד למנוע טרפוד של המכירה על ידי השותפים האחרים, וקיומו מחייב את השותפים להסכים למכירה או להצטרף אליה.
סעיף "Buy me- Buy you", הוא סעיף המתייחס למצב שבו השותפים לא מסכימים ביניהם על החלוקה לאחר הפירוק, שמחייב את שני הצדדים להציע מחיר על החלק שלהם בשותפות (בדומה למכירה פומבית) ומי שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר, הוא זה שזכאי לקנות מהשותף השני את חלקו.

"חשוב להבין שכל סעיף מחייב את כל הצדדים", מסייגת עו"ד פורשטט. "בעת עריכת ההסכם, הדברים אולי נראית קוסמים, אך חשוב לקחת בחשבון שייתכן ואתה תהיה זה שבצד המחויב, ולכן יש לשקול היטב את ההוספה של כל סעיף, בכל מקרה לגופו".

התנהלות שוטפת - שקיפות וגישה לדו"חות

לאחר חתימת ההסכם והתחלת העבודה, נכנסים הדברים לשגרה וההסכם "נשכח במגירה". חשוב לציין, כי גם בהתנהלות היומיומית חשוב לראות את הנולד. "שותפות היא עסק כלכלי לכל דבר", אומרת עו"ד כהן. "לאורך כל הדרך, גם כאשר השותפות מצליחה ומשגשגת, חשוב שתהיה שקיפות מלאה בין השותפים, בייחוד בכל הנוגע לתחום הכספי. חשוב שלכל אחד מהשותפים תהיה גישה חופשית ומלאה לדוחו"ת ולטפסים השונים, מה שתורם גם להתנהלות נכונה של העסק וקריטי במקרים של סכסוך שותפים והגעה לערכאות".  

בנוסף, עו"ד כהן ממליצה לנהל חשבון בנק עסקי שמחייב את חתימת כל השותפים, כדי למנוע אי הבנות עתידיות. " במקרים של שותפות מוצלחת וארוכת שנים, ודווקא אז, ההמלצה שלי היא לפתוח את ההסכם אחת לכמה שנים ולבדוק האם הכתוב בו עדיין תואם את היקף העסק והיקף השותפות", מוסיפה עו"ד פורשטט. "עסק הוא דבר דינמי ולא תמיד אנחנו חוזים את הצלחתו או אי-הצלחתו בתחילת הדרך. אם השותפות טובה, אין שום מניעה לפתוח את החוזה אחת ל-5-10 שנים ולדון, ברוח טובה, על הרלוונטיות שלו, ולשנות ולהוסיף סעיפים בהתאם לצורך".

בירוקרטיה

להליך של פירוק שותפות יש גם היבט בירוקרטי שמחייב התייחסות. כאשר מדובר בשותפות שאינה רשומה אצל רשם השותפויות, הנכס שיש להתיר הוא בעיקרו מתחום המיסוי וכולל סגירת תיק במע"מ, במס הכנסה וכו'. כאשר מדובר בשותפות רשומה, יש גם עניין משפטי נוסף הדרוש לצורך פירוק השותפות באופן פורמאלי, גם ברשם השותפויות. 

מומלץ - הימנעות מהגעה לבית משפט

לא משנה מה הייתה הסיבה לפירוק השותפות וכמה רגישות ואמוציות יש לצידה, עדיף לכל הצדדים להגיע להסכמות בעצמם, בהליך גישור או בהליך בוררות ולהימנע ככל האפשר מהגעה לבית משפט. בבית המשפט חוסר הוודאות גדול הן מבחינת משך ההליך והן מבחינת התוצאות שלו ועלותו הכספית הכוללת. "גישור הוא תמיד הדרך הקצרה והזולה ביותר", מסכמת עו"ד פורשטט, "בוררות אינה מושלמת, אבל היא קצרה יותר מבית משפט, וכאשר מדובר בבעלי עסקים, הזמן שווה כסף, כך שבסופו של דבר, ככל שהתהליך יהיה קצר יותר, כך הוא ישתלם יותר לכל הצדדים". 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים