• 20 ביולי 2014

  התפטרות על רקע הרעה במצב הבריאותי - מועד תשלום פיצויים

  ככל הידוע לי שבהתפטרות מהעבודה עקב ירידה במצב הבריאותי (כולל אישור הרופא התעסוקתי) אמורים לשלם פיצויי פיטורין כיוון שהמצב הינו מתפטר כדין מפוטר.
  אבקש לברר:
  1. תוך כמה זמן על המעסיק לשלם את פיצויי הפיטורין?
  2. במקרה ולא ישלם בזמן, האם זה ייחשב כהלנת שכר?
  3. איך לחשב את גובה הפיצוי שבסעיף 2?

  20 ביולי 2014
 • 20 ביולי 2014

  התפטרות על רקע הרעה במצב הבריאותי - מועד תשלום פיצויים

  המועד לתשלום פיצויי פיטורים לגבי עובד או מי שזכאי לפיצוי פיטורים מכוחו – המאוחר שבין המועדים האלה:

  א. יום הפסקת יחסי עובד ומעביד. ב. המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד;
  פיצויי פיטורים מולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה כדלקמן:

  (1) שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום הששה עשר לבין היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם – הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו;

  (2) שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם — הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

  20 ביולי 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?