• 21 באוגוסט 2015

  מימוש כפוי של יתרת חופשה

  הודעתי על יציאה לגמלאות והתחלתי בניצול ימי חופשה שעומדים לזכותי. האם המעביד רשאי להחליט באופן חד-צדדי לשלם את יתרת ימי החופשה ובכך לסיים באופן מיידי את הקשר של עובד-מעביד במקום לאפשר להינות ממלוא תקופת יתרת ימי החופש, לרבות שימוש ברכב חברה ושאר תנאים סוציאליים?

  21 באוגוסט 2015
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 23 באוגוסט 2015

  מימוש כפוי של יתרת חופשה

  בנסיבות המתוארות, יש לבחון את המקרה לגופו לרבות ההסדרים וההסכמים החלים על פי הנתונים הספציפיים של המקרה על מנת לקבל החלטה נכונה.
  ככלל, עובד זכאי עם סיום עבודתו לפדיון ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת.

  23 באוגוסט 2015
  • 23 באוגוסט 2015

   מימוש כפוי של יתרת חופשה

   אופן החישוב ברור. השאלה הייתה האם למעביד מותר להחליט לסגור חשבון על דעת עצמו במקום לאפשר לעובד למצות את יתרת החופשה ע״י שימוש בימי חופשה כחופשה?

   23 באוגוסט 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?