• 17 בספטמבר 2015

  דמי מחלה לאחר פציעה

  נפצעתי והודעתי למעסיק כי לא אוכל לשוב לעבודה ,המעסיק אינו מוכן לשלם לי דמי מחלה וטוען כי לא העברתי לו כנדרש אישורי ימי מחלה לאחר 3 ימים מיום הפציעה ,האם ניתן להגיש אישורים בדיעבד ?

  17 בספטמבר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 20 בספטמבר 2015

  דמי מחלה לאחר פציעה

  יש לקבל אישורי מחלה, גם אם ניתנו בדיעבד. עניין זה קבוע בתקנה 3 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה)- התשל"ז- 1976:
  3. מועד תשלום דמי מחלה
  (א) המעביד ישלם לעובדו דמי מחלה במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שתעודת המחלה הוגשה למעביד לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור.
  (ב) לא הוגשה תעודת המחלה שבעה ימים לפני המועד האמור, ישולמו דמי המחלה במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה.

  20 בספטמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?