• 13 ביוני 2016

  חיוב שעות נוספות בסוף משמרת

  שלום,
  אני עובדת בתחנת דלק בחנות נוחות.
  האם ניתן לחייב אותי כנוהל לבצע שעות נוספות ע"מ לסיים רשימת מטלות שיגרתיות (בתום משמרת 8 שעות ללא הפסקה).
  בחוזה הסכמתי להשאר שעות נוספות במקרה הצורך.
  .

  13 ביוני 2016
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 14 ביוני 2016

  חיוב שעות נוספות בסוף משמרת

  על-פי חוק, העסקה בשעות נוספות אסורה ללא אישור משר הכלכלה, למעט במקרים שבהם הותרה במפורש ללא צורך בהיתר מיוחד.
  היתרים כלליים להעסקה בשעות נוספות שפורסמו על-ידי השר: ◦ היתר כללי להעסקה בשעות נוספות לכל העובדים במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע מתיר את העסקת כלל העובדים במשק 4 שעות נוספות ליום, אך לא יותר מ-12 שעות נוספות לשבוע, וזאת ללא צורך בהיתר מיוחד. היתר זה מתיחס למקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע.
  היתר כללי להעסקה בשעות נוספות במפעלים ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים: היתר זה מתיר העסקה בימים א'-ה' 3.4 שעות נוספות ליום - כלומר אסור להעסיק עובד במשך יותר מ-12 שעות ביום. כמו כן ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי ניתן לעבוד 6 שעות נוספות. בכל מקרה אסור שסך השעות הנוספות לשבוע יהיה מעל ל-15 שעות. מי שחל עליו ההיתר הזה, לא יחול עליו ההיתר הקודם.
  המקרים שבהם החוק מתיר במפורש העסקה בשעות נוספות, ללא צורך בהיתר מיוחד: ◦ תאונה או אירוע בלתי צפוי, כאשר יש לטפל בבעיה דחופה - רק לצורת מניעת הפרעה קשה בתהליך של העבודה. כאשר עובדים במשמרות, ובלבד שלא עובדים יותר משעה נוספת אחת ליום, ושהממוצע לשלושה שבועות לא יעלה על 45 שעות עבודה לשבוע. בהכנת מאזן שנתי, ברישום מלאי או במכירה לפני חג: לא יותר מ-4 שעות נוספות ביום ו-100 שעות בשנה

  14 ביוני 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?