• 17 ביולי 2016

  קיזוז מהשכר עקב טעות אנוש בעבודה

  שלום רב,
  אני עובד בתחנת דלק בתור מתדלק מזה מספר חודשים.
  בחודש שעבר תדלקתי רכב בעל מנוע דיזל בבנזין 95 עקב טעות אנוש.
  המעסיק שלי הורה לי למלא ג'ריקן של סולר בעלות של כ100 שקל ונתן אותו ללקוח.
  באותו מעמד הודיע לי שהסכום הזה ינוקה מהפרמייה שלי בנוסף לסכום שכבר שתדלקתי אותו(כ50 שקלים).
  יש לי 2 שאלות:
  1.האם זה חוקי להוריד משכרי את מחיר הסולר ב'גריקן בעלות 100 שקלים ממשכורתי ?
  2.האם הורדות האלו צריכות בין אם שהן חוקיות או לא להיות רשומות בתלוש המשכורת ?

  אני עובד בחוזה כעובד יומי וישנו סעיף בנושא שכר העבודה-"בנוסף לשכר השעתי העובד יהיה זכאי לתשלום פרמייה ו/או גמול שעות נוספות לפי העניין.תשלום פרמייה מותנה בתדלוק רכבים בפועל על ידי העובד במשמרתו...
  תשלום זה יבוצע החל מתדלוק הרכב הראשון וממנה יקוזזו/יתווספו הפרשים מהמשמרות."
  כמו כן ישנו סעיף בחוזה המתייחס להתחייבות העובד שבו רשום "העובד מתחייב לבצע את עבודתו במסירות ובנאמנות ולמלא אחר כל הוראות המעביד
  כפי שימסרו לו."
  משהו נוסף: האם המעסיק חייב לתת לי את הנספחים של חוזה העבודה שחתמתי עליו במידה וקיימים ?

  17 ביולי 2016
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 18 ביולי 2016

  קיזוז מהשכר עקב טעות אנוש בעבודה

  בנסיבות המתוארות, יש לבחון את המקרה לגופו לרבות לאור ההסדרים וההסכמים החלים על פי הנתונים הספציפיים של המקרה על מנת לקבל החלטה נכונה. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי על יסוד: תלושי השכר, הסכמי עבודה אם יש והודעה לעובד אם ניתנה. ככלל, חוק הגנת השכר קובע בסעיף 25 רשימה של סכומים אותם ניתן לנכות משכרו של העובד.

  18 ביולי 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?