• 3 בספטמבר 2010

  פיצויים בהתפטרות

  ככלל, עובד מתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים, למעט קבלת צבירת הפיצויים מההסדר הפנסיוני שלו בהתאם להפקדות המעביד לפיצויים בשיעורים הקבועים לפי צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה בכלל המשק. מדובר בסכומים נמוכים מחבות הפיצויים של המעסיק.
  אם אין שינוי בתנאי העבודה אזי לא מתקיימות נסיבות בהן ניתן להתפטר ולטעון להרעת תנאים המזכה בפיצויי פיטורים.
  יחד עם זאת, אם כספי הפיצויים מופקדים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים לקצבה בשיעורים גבוהים יותר מהקבועים בצו ההרחבה הכללי (למשל כאשר יש הסכם קיבוצי או צו הרחבה הקובע תנאים פנסיונים משופרים), ניתן לטעון שבמקרה של התפטרות המעסיק אינו רשאי להחזירם אליו, דהיינו, הם מגיעים לעובד לפי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים.
  עד עתה אין פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה בעניין זה, אולם, במקרה של צבירה משמעותית בסעיף הפיצויים לא כדאי לעובד לוותר על כספי הצבירה וראוי להעמיד שאלה זאת למבחנו של בית הדין לעבודה.

  3 בספטמבר 2010
 • 28 בפברואר 2014

  פיצויים בהתפטרות

  השלה היתה :האם המעבידזכאי לקבל חזרה את כסי הפיצויים.התשבה מתעלמת השלה.

  28 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?