• 6 בדצמבר 2011

    שחרור כספי פיצויים עקב התפטרות

    מעבידי מפריש עבורי לפנסיה מקיפה בתנאים טובים יותר מאשר בצו ההרחבה משנת 2008 וכן מפקיד עבורי כספים בקופת גמל לקיצבה. בשני המקרים ההפרשות הן 5% לתגמולים ו- 8.33% לפיצויים. לא חתמנו על כל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים או אחר. באם אחליט להתפטר כדי לשנות מקום עבודה, האם המעביד יכול לדרוש החזר של הפרשות הכספים המוגדרות כפיצויים?

    על פי סעיף 26 לחוק פיצוי פיטורים הרי "כספים שהופקדו לקופת גמל לתשלום פיצוי פיטורים ומיועדים גם לביטוח קצבה אינם ניתנים להחזרה אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, זאת גם אם העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים".

    שאלתי היא ואני מתנצל על ההרחבה, באם אודיע למעסיק כי אני מייעד כספים אלו לרצף קיצבה, האם הכספים יושארו בקופה ולא יוחזרו למעסיק?

    6 בדצמבר 2011