• 26 באוקטובר 2012

  הסכם תשלום גלובלי בגין שעות נוספות.

  בחברה מועסקים "אנשי שטח" המדווחים על נוכחות באמצעות הטל' הנייד. העובדים אינם חברי הנהלה ואינם משתתפים בקביעת מדיניות ניהול החברה.

  החברה חייבה את "אנשי השטח" לחתום על הסכם תוספת גלובלית עבור שעות נוספות בטענה כללית שההסכם מתחייב מהוראות החוק.
  לפי ההסכם שכר הבסיס הופחת ב- X ש"ח ונרשם בתלוש השכר כ"תוספת גלובלית עבור שעות נוספות".
  סך השכר לא השתנה.

  להערכתי:
  1. תוספת גלובלית לא נועדה ולא יכולה להוות תחליף לתשלום שעות נוספות לעובד מהשורה המחוייב בדיווח נוכחות.
  2. המשך חיוב העובדים בדיווח על נוכחות באמצעות הטל' הנייד, מהווה הודאה מצד החברה כי הסכם התוספת הגלובלית לא נובע מאי יכולתה לבצע מעקב יעיל אחר שעות העבודה האמיתיות.
  3. ההסכם מהווה פיקציה מכיוון שלא ניתנה לעובד תוספת תגמול כספי כלשהו.
  4. לאור כל האמור אין בהסכם זה כדי למנוע תביעה בגין עבודה בשעות נוספות.

  אודה לעמדתכם בנדון.

  26 באוקטובר 2012
 • 30 באוקטובר 2012

  הנושא ברור, אין צורך בתגובתכם. תודה

  30 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?