• 28 במאי 2013

  נהלי גיוס עובדים למלכ"ר

  האם ישנם נהלים קבועים בחוק לגיוס עובד בעמותות ללא מטרות רווח? במידה ורוצים לגייס עובד שאינו בועד המנהל או בועדת הביקורת כמנהל המקצועי של העמותה, האם ישנם שלבים קבועים בחוק שיש לבצע (פרסום מכרז העסקה, שילוב ועדת הביקורת בראיונות, חובת תמלול ראיונות) - או שמא ניתן לגייס לפי תקנון העמותה ובהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות ושמירה מפני ניגוד עניינים?

  28 במאי 2013
 • 29 במאי 2013

  נהלי גיוס עובדים למלכ"ר

  נוסף לתקנון העמותה ולחקיקה, יש לבחון כללי ניהול תקין של עמותות, שמפורסמים על ידי רשם העמותות.

  29 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?