• 8 בינואר 2014

    תעודת זהות גרמנית

    כאזרח גרמני, יש לי אפשרות להוציא תעודת זהות גרמנית. מה היתרונות, בישראל או בגרמניה, בהוצאת תעודה שכזאת?

    8 בינואר 2014