• 24 במרץ 2014

    שירות צבאי

    לבתי דרכון גרמני
    כעת חיילת בשירות סדיר האם יכולה להאריך תוקף הדרכון תוך שירותה? האם לשגרירות גרך לדעת על שירותה?
    חתמה על התנדבות לשנה נוספת (לא בקבע) בצבא הסדיר האם זה יכול למנוע ממנה הארכת תוקף הדרכון?

    24 במרץ 2014