• 1 במאי 2014

    ילידי דנציג

    אמי נולדה בדנציג לפני מלחמת העולם השניה ועלתה ארצה ב1939. איזה דרכון ניתן להוציא (אם בכלל)?

    1 במאי 2014