• 29 באוקטובר 2014

    אימוץ ודרכון גרמני

    נולדתי בגרמניה בשם אחר מאשר צויין במשרד הפנים הישראלי איך מוכיחים את הקשר להורים מפני שזה שני שמות שונים לגמרי כולל שם משפחה

    29 באוקטובר 2014