• 18 בספטמבר 2015

    שאלה

    האם יש סיבה מיוחדת שקשורה בחוקים של האיחוד האירופאי לגבי מבקשי אזרחות באחת ממדינות האיחוד שנדרשים להציג דרכון ישראלי. עם העתקים של כל דפי הדרכון ולא רק הראשונים עם התמונה וכו. אם אין איזה הסבר בחוקת האיחוד האירופאי מה יכולה להיות סיבה מהותית לבקשה חריגה כזו? לאחר הצגת העתק דרכון רגיל? מה סיבות אפשריות בעניין כזה ומה ניתן ללמוד מבקשה כזו לגבי תהליך הטיפול בבקשה?

    18 בספטמבר 2015