• 24 בינואר 2016

    תעודת נישואין לצורך אישור האזרחות

    שלום,
    לאחר תהליך מול שגרירות גרמניה, נותר טופס אחד - תעודת הנישואין של הוריי שאותו עליי להשלים. התעודה הינה בעברית..
    מה עליי לעשות על מנת שיקבלו אותה בגרמניה?

    24 בינואר 2016