• 9 בפברואר 2016

    החזקת אזרחות כפולה ישראלית בנוסף לגרמנית

    אזרחית גרמניה נשואה לאזרח ישראלי ומזה כחמש שנים יש לה מעמד תושב ארעי בארץ .לבני הזוג שני ילדים עם אזרחות ישראלית .האישה מעוניינת להגיש בקשה לקבלת אזרחות ישראלית אולם נתבקשה על ידי משרד הפנים להמציא אישור מהרשויות בגרמניה כי אינם מתנגדים שתקבל אזרחות ישראלית .הגרמנים דרשו ממנה להגיש בקשה ולרשום נימוקים משכנעים לאחזקת אזרחות כפולה קרי אזרחות ישראלית בנוסף לגרמנית .שאלתי איזו נימוקים אפשר לרשום במיוחד שהאישה מעוניינת להמשיך ולהחזיק באזרחות הישראלית ?

    9 בפברואר 2016