• 17 ביוני 2013

    מיסוי הכנסות משכירות נכס בגרמניה

    מצד אחד אמנת המס בין ישראל לגרמניה מראה תקרה של 25 אחוזי מיסוי.
    מצד שני קיימים 2 מסלולי מיסוי: הראשון 15% על הכנסות עד תקרת המס השולי עם קיזוז הוצאות.

    הצלחתי להתבלבל, כמה צריך ישראלי המשכיר נכס בגרמניה ומשלם מס בגרמניה להוסיף בארץ מס לרשויות. איזו משמעות יש לתקרה המס של 25% באמנה.

    17 ביוני 2013