• 27 באוגוסט 2013

    האם חוק המכר חל גם על בתים בבניה לא רוויה צמודי קרקע

    בהסכם עם הקבלן מופיע סעיף שעל העסקה לא יחול חוק המכר . לטענתו זה חל רק על בנייה רוויה . האם זה נכון ?

    27 באוגוסט 2013