• 8 בדצמבר 2014

    בדיקת עבר של קונה ובקשה לתעודת יושר

    כישראלי שקונה נדל"ן בגרמניה האם מבקשים תעודת יושר כדי לרשום את הדירה על שמי?
    האם אדם שיש לו רישום פלילי יקבל שלילה על רישום הנכס על שמו?

    8 בדצמבר 2014