• 26 ביולי 2015

  מס עזבון

  בהמשך לשאלתי הקודמת לגבי מס עזבון, במקרה של נכס פרטי (דירה) בערך של נניח 150,000-200,000 יורו, מה שיעור מס העיזבון בגרמניה של יורשי מנוח שהם בניו של הנפטר? איזה הוצאות ניתן להכניס בכדי להוריד את סכום מס העיזבון?
  האם המס בגין דמי שכירות משולמים מהיורו הראשון של ההכנסה החייבת או יש תקרה לסכום הפטור ממס בגין הכנסות משכירות במישור הפרטי (לא העסקי)?
  בתודה מראש,
  איציק

  26 ביולי 2015