• 23 בינואר 2016

    קבלת משכנתא על בסיס נכס קיים

    האם ניתן לקבל משכנתא לקניית נכס שני על בסיס נכס קיים בגרמניה שמומן בהון עצמי ולא על בסיס משכורת
    בברכה

    23 בינואר 2016