• 29 באפריל 2012

  קנס מס רכישה

  שלום רב,

  כיצד ניתן לבטל קנס על פיגור בתשלום מס רכישה?

  כאשר נרכשה דירה על ידי שני בני זוג דווח כי מדובר בדירה יחידה לצורך מס רכישה מתוך כוונה למכור דירה קיימת בבעלות בתוך שנתיים.
  בפועל מסיבות אישיות לא נמכרה הדירה הנוספת משך שנתיים. הוטל ושולם בפועל מס רכישה נוסף כאילו הדירה הנרכשת היא דירה נוספת.

  הוגשה בקשה לתיקון שומה היות והדירה הקיימת היא בבעלות רק אחד מבני הזוג. (נרכשה לפני הנישואין וגם הסכם יחסי ממון שקיבל תוקף של פסק דין קובע כך).
  מס רכישה הכיר בכך וחישב מחדש את השומה. נקבע שיש זכאות להחזר (טרם נתקבל בפועל). בשומה המתוקנת מופיע כי ישנו קנס על פיגור בתשלום מס רכישה (בנוסף לריבית והצמדה).
  מה הן העילות לביטול קנס מס רכישה על פיגור בתשלום? כיצד ניתן לפנות ולבקש ביטול קנס על פיגור בתשלום?

  תודה

  29 באפריל 2012
 • 30 באפריל 2012

  קנס מס רכישה

  עליך לפנות אל מנהל מחלקת הגבייה במשרד מיסוי המקרקעין בו הוגשה הבקשה.
  עליך לפרט את הנסיבות שגרמו לך שלא למכור את הדירה (מצב כלכלי וטעמים נוספים, ככל שישנם, המצדיקים את אי מכירת הדירה).
  ההחלטה בבקשה נתונה לשיקול דעת של המשרד האזורי.

  30 באפריל 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?