• 19 בינואר 2013

  האם אגרת הטךוויזיה אינה אנכרוניסטית?


  שלום רב,

  כבר זמן מה אין מבין המכשירים החדשים מכשיר שניתן לכנותו מכשיר טלךוויזיה בלבד. היום ניתן לחבר מסך למחשב ולצפות בכול האמצעות האינטרנט במחשב.
  אי לכך מדוע ולמה אלינו להמשיך ולשלם את אגרת הטלוויזיה? איזה מס הוא זה בתק' של ערוצי טלוויזיה מסחריים וצפייה באמצעות האינטרנט שעל החיבור אליו אנחנו משלמים?
  ואם אנחנו משלמים לאחת מחברות הלווין הרי שאלו צריכות להעביר את תשלומי האגרה ולא אנחנו האזרחים!

  מה דעתכם המשפטית?

  19 בינואר 2013