האם יש צורך לדייק את הקרן לפני קיום ועדה - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
 • רוני

  נשלח ע"ירוני 13:05, 30 ביוני 2015

  לאחר שהוגשה לקרן פנסיה תביעה לנכות בגין מחלה נוירולוגית. הקרן שלחה מכתב המפרט את החומר הכתוב שהועבר אליה. ובמכתבה זה ציינה הקרן גם את מועד האירוע המזכה הנטען-רציתי לשאול האם בנתונים שלהלן צריך לתקן את מועד האירוע המזכה שצויין ע"י הקרן במכתבה: בטפסי תביעת הנכות נרשם כי מועד האירוע המזכה הינו חודש 3/2013 . ובחוו"ד רפואית שצורפה לטפסים רשום לגבי מועד כניסה לאכ"ע כי : בחודש 3/2013 בעת חופשת מחלה ( בגין כאב אורטופדי) פרצה המחלה הנוירולוגית שתסמיניה החלו מס' שבועות קודם. אציין כי חופשת המחלה החלה רק ביום 7/3/13 -אלא שבמכתבה שפורט לעיל ציינה הקרן כי מועד האירוע המזכה הנטען הינו-1.3.2013 האם בנתונים שלהלן יש צורך לפני שמתקיימת ועדה רפואית לתקן את מועד האירוע המזכה הנטען שצויין ע"י הקרן במכתבה?

  השב
 • 13:48, 1 ביולי 2015

  שלום רוני
  נראה לי שהפרש של 6 ימים לא ישנה - בסופו של דבר אם תחליט הקרן לשלם, היא כבר תבצע את החישוב.

  תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.