zap group mishpati logo

ביטוח סיעודי

מהו ביטוח סיעודי? מה הוא כולל ומה ההבדל בין ביטוח סיעודי פרטי לבין זה המוצע ע"י קופות החולים?

מאת: מערכת משפטי
02.05.11
תאריך עדכון: 24.06.19
3 דק'
ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הוא חוזה שנערך עם חברת ביטוח, במסגרתו המבוטח משלם פרמיה חודשית, וחברת הביטוח מתחייבת להשתתף במימון של אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית המבוטח במקרה הצורך, כתוצאה ממקרים שמוגדרים בפוליסת הביטוח.

מתי מבוטח מוגדר כחולה סיעודי אזר נזקק להפעלת הביטוח? חולה סיעודי הוא אדם שלא יכול לעשות בעצמו חלק מפעולות היוםיום, ובשל כך נזקק לעזרה ולהשגחה. בין הפעולות ניתן למנות את הפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, ללכת, לשלוט בצרכים ולהשתמש בשירותים. חולה אלצהיימר, תשוש נפש אשר נזקק להשגחה, נחשב גם הוא לחולה סיעודי.באופן עקרוני, הטיפול הסיעודי לא נכלל בסל שירותי הבריאות שקופות החולים מחויבות להעניק לאזרחי המדינה ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כך שהאחריות לדאוג לשלומו ולרווחתו של החולה הסיעודי מוטלת על בני משפחתו. עם זאת, ניתן לרכוש ביטוח סיעודי במספר מסגרות שונות, וכן ניתן לקבל מימון של המדינה במקרים מסוימים.

גמלת סיעוד ביטוח לאומי- המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבת סיעוד לחולים סיעודיים שגרים בביתם. העזרה מטעם הביטוח הלאומי ניתנת לאחר שהחולה הסיעודי הוגדר ככזה ע"י איש מקצוע. קצבת הסיעוד ניתנת בעיקר באמצעות מספר שעות עזרה שבועיות, שבהן מגיע מטפל מטעם הביטוח הלאומי לבית החולה הסיעודי, כדי לסייע לו בניהול משק הבית. מס' שעות העזרה נע לרוב בין 10 ל-18 , הכל ע"פ חומרת מצבו של החולה הסיעודי. למוסד לביטוח לאומי יש סמכות לבחון מחדש בכל פרק זמן מסוים את מצבו של החולה הסיעודי כדי לבדוק שהוא מקבל את העזרה הדרושה, ושלא חל שינוי במצבו –לטובה או לרעה-, אשר יצריך את שינוי העזרה שניתנה לו עד כה.

ביטוח סיעודי של חברת ביטוח- הקצבה שמגיעה במקרים מסוימים מהמוסד לביטוח לאומי ממומנת ע"י רשויות המדינה. חשוב לדעת, שיש אפשרות לערוך ביטוח סיעודי פרטי דרך חברות הביטוח. ביטוח כזה יכול להיות מקיף יותר ומותאם ספציפית למבוטח. ביטוחים סיעודיים כאלו, כלומר: פוליסות ביטוח, הם הסכמים חוזיים עם חברות הביטוח למתן שירותי בריאות סיעודיים במקרה הצורך.

פוליסות ביטוח אלו נחלקות לשני סוגים: פרטיות וקבוצתיות. פוליסות הביטוח הפרטיות מעניקות ביטוח למשך כל תקופת חיי המבוטח, כל עוד דמי הביטוח משולמים כנדרש. לחברת הביטוח אין אפשרות להפסיק את הפוליסה באמצע- כלומר: לנתק את הקשר בינה ובין המבוטח. זאת, בניגוד לפוליסת ביטוח קבוצתית.

פוליסת ביטוח קבוצתית היא פוליסה התחומה בזמן, לרוב למשך מספר שנים ספורות (בין 3 ל-5), כאשר לאחר שהיא מסתיימת, ניתן לחתום על חוזה חדש. הביטוח הקבוצתי מיועד לקבוצות אנשים, אשר הנציג שלהן עורך את ההתקשרות עם חברת הביטוח. תנאי הפוליסה הקבוצתית אחידים לכל חברי הקבוצה, וגובה הפרמיה אחיד לכל קבוצת גיל (ככל שקבוצת הגיל עולה, כך הפרמייה מתייקרת). הביטוח הסיעודי שחברות הביטוח מספקות מורכב ברובו מביטוחים קבוצתיים שנמכרים לחברי קופות החולים. כמו-כן, יש ביטוחים קבוצתיים שנמכרים לקבוצות עובדים וארגונים.

ביטוח סיעודי של קופת חולים- ישנה אפשרות לרכוש ביטוח סיעודי משלים מקופת החולים. כל קופות החולים מציעות ביטוחים סיעודיים, אך התנאים משתנים מקופה לקופה. (התשלום החודשי שנדרש מהמבוטח והמימון שקופת החולים נותנת).
בדרך כלל, הביטוח הסיעודי של קופות החולים אינו מקיף כמו הביטוח הסיעודי שניתן לרכוש דרך חברות הביטוח, וכלל מימון לפחות שירותים רפואיים. עם זאת, גם התשלום החודשי הוא לרוב נמוך יותר.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה