• 13 ביולי 2015

  ערעור פנימי לחברת הביטוח

  האם קיימת הסדרה רגולטיבית לעניין דחיית תביעת ביטוח בקולקטיב?:
  האם למשל לא חייבת להיות ועדת ערעור שמשתתפים בה אנשים נטרליים מתוך הגוף שמאגד את הקולקטיב?

  13 ביולי 2015
 • 19 ביולי 2015

  ערעור פנימי לחברת הביטוח

  עדן שלום
  יש לבדוק מה ההסכם בין הקולקטיב, שחתם על "עיסקת הביטוח הקולקטיבית", לבין חברת הביטוח. אין תשובה כללית לשאלתך.

  19 ביולי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?