ערעור פנימי לחברת הביטוח - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
 • עדן

  נשלח ע"יעדן 16:46, 13 ביולי 2015

  האם קיימת הסדרה רגולטיבית לעניין דחיית תביעת ביטוח בקולקטיב?: האם למשל לא חייבת להיות ועדת ערעור שמשתתפים בה אנשים נטרליים מתוך הגוף שמאגד את הקולקטיב?

  השב
 • 16:25, 19 ביולי 2015

  עדן שלום
  יש לבדוק מה ההסכם בין הקולקטיב, שחתם על "עיסקת הביטוח הקולקטיבית", לבין חברת הביטוח. אין תשובה כללית לשאלתך.

  תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.