יש לי פוליסה בקופת חולים האם ניתן לקנות גם פרטי - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
  • רונן

    נשלח ע"ירונן 12:00, 7 בספטמבר 2015

    השב
  • 10:13, 9 בספטמבר 2015

    כן - . רכוש פוליסה, בהתייעצות עם סוכן או ייועץ ביטוח, שתשלם על בסיס פיצוי ולא שיפוי

    תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.