ההכרח לוודא שאין מחלה קודמת - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
 • חנה

  נשלח ע"יחנה 12:01, 28 באוקטובר 2015

  כך כתוב בתקנון קרן פנסיה: "אם הנכות היא כתוצאה ממחלה מ , תאונה או ממום שרופא הקרן קבע כי אירעו או כי החלו לפני מועד הצטרפות העמית לקרן או לפני חידוש מעמדו כעמית פעיל בקרן, לפי המאוחר, תותנה הזכאות לפנסיה לפי הוראות פרק זה בקיום תקופת אכשרה של 60 חודשי ם במעמד עמית פעיל בקרן, שיימנו ממועד ההצטרפות לקרן או ממועד חידוש המעמד כעמית פעיל , לפי המאוחר , ועד מועד האירוע המזכה" מדובר בעמית שהפקדותיו הינן כדלהלן: מחודש 1/98 עד 7/99- 19 חודשי חברות בחודש 5/00 עד 5/00- 1 חודשי חברות מחודש 1/02 ועד 10/05 46 חודשי חברות מועד האירוע המזכה חל בחודש 9/2005 האם בנתונים הנ"ל (ההפקדות לעומת המוגדר בתקנון) הקרן צריכה לוודא שאין מחלה קודמת?? או שבגלל שסך חודשי ההפקדות שלעיל עולה על 60 חודשים אין צורך לוודא שאין מחלה קודמת? תודה רבה

  השב
 • 12:34, 28 באוקטובר 2015

  חנה שלום
  ראשית - לא ברורים לי התאריכים שציינת. בכל מקרה נראה שמדובר בהפסקות חברות, דהיינו מצב בו חדל העמית מלהיות עמית פעיל למשך תקופות וחזר אחר כך להיות כזה. אם זה המצב, אזי יש לספור את 60 החודשים מהמועד האחרון בו הפך העמית לעמית פעיל.

  תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.