תקינות טענה לגבי הלכת אסולין - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
 • רמי

  נשלח ע"ירמי 13:42, 9 בנובמבר 2015

  קרן הפנסיה (אחת הקטנות) טענה כי לנוכח מועד כניסה לאכע הנטען חלה התיישנות על התביעה לנכות ובגין כך נוהל הליך משפטי כנגד הקרן. שהסתיים בכך שהקרן חזרה בה מטענת ההתיישנות מהסיבה שהעמית לא יכל לטפל בענייניו בתק' הרלונטית. ברצוני לטעון בפני קרן פנסיה כי הועדה מנועה מלקבוע מועד כניסה לאכע השונה מזה שהיא נסמכה עליו לכל אורך הדרך. להלן נוסח הטענה: "......הריני לציין כי לפי הנחיות המפקח והלכת אסולין על גוף מבטח חלה חובה למסור עמדה מלאה (לרבות מלוא ההנמקה והפירוט המוגבר ) כבר בהזדמנות הראשונה, והוא יהיה מנוע מלהוסיף על עמדתו ו/או מלהעלות טענות נוספות לאחר מכן. בענייננו מועד כניסה לאכע הנו חודשX -הנ"ל הודע לכם כבר בחודש Y ובנסיבות דנן לרבות היסמכותם לכל אורך הדרך לרבות בהליך המשפטי על חודש X כמועד הכניסה לאכע,קרי כמועד הארוע המזכה – הרי שאתם ו/או הועדה מטעמכם מנועים מראש מלקבוע ו/או מלטעון למועד כניסה לאכע השונה מחודש X, והנכם נדרשים בזאת לעדכן את הועדה בעניין זה בטרם התכנסותה" סוף הטענה ברצוני לשאול לגבי הנוסח 2 שאלות: 1) אני חושש שהניסוח ייצור רושם מוטעה כביכול מועד כניסה לאכ"ע אינו באמת מועד X וכביכול הקרן מנועה רק מבחינה משפטית מלטעון למועד אחר. האם חששי מוצדק ויש לתקן דבר מה בניסוח על מנת למנוע רושם מוטעה זה? 2) האם הנוסח הינו תקין ראוי ומובן באופן כללי תודה רבה על העזרה

  השב
 • 14:00, 10 בנובמבר 2015

  צר לי - לא ניתן להשיב על שאלה כזו בפורום זה

  תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.