מילוי טפסים וצירוף חוות דעת רפואית - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
 • מנחם

  נשלח ע"ימנחם 13:49, 10 בנובמבר 2015

  מדובר במילוי טפסים לצורך קצבת נכות. ברצוני שחוות דעת רפואית מסוימת אשר בידיי תעמוד בפני הוועדה. על מנת להשיג זאת האם מספיק לציין על גבי טפסי התביעה שמצ"ב חוות דעת רפואית? או שעליי לבקש באופן מפורש בטפסי התביעה כי אני מבקש שחוות הדעת הנ"ל תעמוד בפני הוועדה? תודה

  השב
 • 14:01, 10 בנובמבר 2015

  מציע שתציין זאת מפורשות בטופס התביעה ותבקש התייחסות לחוות הדעת

  תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.