הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
  • יוסי

    נשלח ע"ייוסי 15:54, 3 במאי 2013

    שלום, לגבי מבוטחי ביטוח סיעודי של קולקטיב קופ"ח כללית בחברת דקלה - האם חל חוזר ביטוח 2003/9 מים 14 באפריל 2003 בדבר "הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי", או שחל חוזר חוזר ביטוח 2012-1-1 מיום 28במרץ 2012 בדבר "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" ? שכן בסעיף 16 לחוזר האחרון נקבע ש"הוראות חוזר זה יחולו לגבי פוליסות לביטוח סיעודי שישווקו או יחודשו החל מיום 1 בינואר 2013 ולגבי פוליסות קבוצתיות לביטוח סיעודי - שישווקו או יחודשו החל ממועד פרסומו של חוזר זה." מדובר במבוטחים וותיקים של כ- 20 שנה. תודה.

    השב
  • 14:33, 27 ביוני 2015

    תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.