• 3 במאי 2013

  הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי

  שלום,
  לגבי מבוטחי ביטוח סיעודי של קולקטיב קופ"ח כללית בחברת דקלה - האם חל חוזר ביטוח 2003/9 מים 14 באפריל 2003 בדבר "הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי", או שחל חוזר חוזר ביטוח 2012-1-1 מיום 28במרץ 2012 בדבר "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" ?
  שכן בסעיף 16 לחוזר האחרון נקבע ש"הוראות חוזר זה יחולו לגבי פוליסות לביטוח סיעודי שישווקו או יחודשו החל מיום 1 בינואר 2013 ולגבי פוליסות קבוצתיות לביטוח סיעודי - שישווקו או יחודשו החל ממועד פרסומו של חוזר זה."
  מדובר במבוטחים וותיקים של כ- 20 שנה.
  תודה.

  3 במאי 2013