תשלום רטרואקטיבי - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
 • ג׳ניס

  נשלח ע"יג׳ניס 20:25, 2 בדצמבר 2013

  במקרה שהוגשה תביעה לביטוח סיעודי והבקשה אושרה במלואה, ושבועיים לאחר מכן החולה נפטר, האם תשלומי ביטוח הסיעודי מעוברים ליורשים/אפוטרופוס רטרואקטיבית שלוש שנים אחורה כאשר אותו החולה כבר במצב סיעודי כבר חמש שנים?

  השב
 • 17:11, 26 בפברואר 2014

  ברוב המקרים (והחברות) רק אם החל המבוטח לקבל תגמולי ביטוח, הרי שעל פי תנאי הפוליסה הספציפית, יקבלו יורשיו כ - 6 חודשי תגמול בלבד. התשלום אגב יתבע רק לאחר קבלת צו ירושה / צו קיום צוואה (או לחלופין בשק לפקודת עזבון המנוח, דבר שיחייב ממילא את החלפת השק בשק לפקודת אדם ספציפי, לאחר קבלת צו קיום הצוואה , או צו הירושה).

  תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.