• 20 בדצמבר 2012

  כפל ביטוח

  אני מבוטחת בביטוח מושלם של הכללית וחברת דיקלה. וגם בביטוח סיעודי של חברת הראל (פיצוי).
  האים זה כפל ביטוח ויהיה קיזוז?

  20 בדצמבר 2012
 • 24 בדצמבר 2012

  כפל ביטוח

  אתי שלום,
  בבטוח סיעוד ישנם שני סוגי פיצוים: האחד - תשלום תגמולים על בסיס שיפוי, והשני - תשלום תגמולים על בסיס פיצוי.
  שיפוי - מתן סכום כספי ללקוח שמטרתו להשיב את המצב לקדמותו והוא לעולם יהיה מוגבל בגובה הנזק שנגרם בפועל ולא יעלה על סכום הביטוח שהוסכם מראש. באם למבוטח מספר פוליסות על בסיס שיפוי, לא יוכל לקבל למעלה מהנזק בפועל.
  פיצוי - סכום קבוע מוסכם מראש אותו משלמת חברת הביטוח בקרות מקרה הביטוח ללא כל קשר להוצאות שהוציא המבוטח בפועל. במקרה של פיצוי מסוג זה, יכול המבוטח להיות מבוטח במספר פוליסות ביטוח.
  בדקי את הפוליסות שברשותך - האם על בסיס פיצוי או שיפוי, בהתאם לאמור לעיל.
  בברכה,
  ורד פרץ - פרידמן, עו"ד

  24 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?