כפל ביטוח - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
 • אתי

  נשלח ע"יאתי 06:49, 20 בדצמבר 2012

  אני מבוטחת בביטוח מושלם של הכללית וחברת דיקלה. וגם בביטוח סיעודי של חברת הראל (פיצוי). האים זה כפל ביטוח ויהיה קיזוז?

  השב
 • 21:44, 24 בדצמבר 2012

  אתי שלום,
  בבטוח סיעוד ישנם שני סוגי פיצוים: האחד - תשלום תגמולים על בסיס שיפוי, והשני - תשלום תגמולים על בסיס פיצוי.
  שיפוי - מתן סכום כספי ללקוח שמטרתו להשיב את המצב לקדמותו והוא לעולם יהיה מוגבל בגובה הנזק שנגרם בפועל ולא יעלה על סכום הביטוח שהוסכם מראש. באם למבוטח מספר פוליסות על בסיס שיפוי, לא יוכל לקבל למעלה מהנזק בפועל.
  פיצוי - סכום קבוע מוסכם מראש אותו משלמת חברת הביטוח בקרות מקרה הביטוח ללא כל קשר להוצאות שהוציא המבוטח בפועל. במקרה של פיצוי מסוג זה, יכול המבוטח להיות מבוטח במספר פוליסות ביטוח.
  בדקי את הפוליסות שברשותך - האם על בסיס פיצוי או שיפוי, בהתאם לאמור לעיל.
  בברכה,
  ורד פרץ - פרידמן, עו"ד

  תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.