שמיר על הזכות לטעון לגבי אי התיישנות בתקנון - פורום תביעות ביטוח סיעודי

שאלה חדשה
 • רוני

  נשלח ע"ירוני 14:07, 11 ביוני 2015

  קרן פנסיה טענה להתיישנות לפי תקנון לגבי הבקשה לנכות שהוגשה לה. תוך כדי ההליך המשפטי (בו נטען מטעם העמית כי לפי התקנון ההתיישנות לא חלה ובנוסף כי העמית לא יכל לטפל בענייניו) הקרן קבעה מיוזמתה כי העמית אכן לא יכל לטפל בענייניו בתק' הרלווונטית - וכי לכן היא תטפל בתביעה לנכות לגופו של עניין ומבקשת למחוק התביעה והתביעה אכן נמחקה. (על יסוד חזרתה מטענת ההתיישנות ומבלי שיוכרעו הטענות בהליך). שאלתי נוגעת לאפשרות עתידית בה הקרן לפתע תחליט שהיא חוזרת בה מהקביעה כי העמית לא יכל לטפל בענייניו, ועל יסוד חזרתה זו תטען כי לעמית לא מגיע דבר. האם כאשר זה יקרה ( נניח בעוד 11 שנה) ניתן יהיה אז להגיש מטעם העמית תביעה כנגד הקרן שלפי התקנון ההתיישנות כלל לא חלה? או שטווח הזמן לטעון כי לפי התקנון ההתיישנות לא חלה וכי לכן אין כל רלוונטיות לעניין אי היכולת לטפל בעניינים הינו מוגבל ?

  השב
 • 08:16, 16 ביוני 2015

  שלום רוני
  איני אוהב לענות על סוגיות שכבר מתבררות בבית משפט, שכן יש בכך חוסר אחריות מקצועית מבחינתי, להתייחס לשאלה, מבלי שהתמונה הרחבה כולה לפני. משכך - במלוא הזהירות - נראה לי שהשאלה תיאורטית - לו אני עוה"ד של הקרן, לא הייתי בכלל מעלה בעיה כזו לאחר 11 שנה שכן מהעובדות שתיארת יש בכך חוסר תום לב מוחלט ולא נראה לי - בהסתמך אך ורק על הנתונים שמסרת - שבימ"ש יקבל זאת.

  תגובה
מבוטח אשר זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. כך גם מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח פרטית, בין דרך קופת החולים ובין באופן עצמאי, זכאי יהיה להגיש תביעה באם אינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום או באם הינו תשוש נפש.
פורום ביטוח סיעודי נועד ליתן מענה לסוגיות, המתעוררות עת פונה המבוטח למימוש זכויותיו למול גורמים אלה.