• 11 ביוני 2015

  שמיר על הזכות לטעון לגבי אי התיישנות בתקנון

  קרן פנסיה טענה להתיישנות לפי תקנון לגבי הבקשה לנכות שהוגשה לה.
  תוך כדי ההליך המשפטי (בו נטען מטעם העמית כי לפי התקנון ההתיישנות לא חלה ובנוסף כי העמית לא יכל לטפל בענייניו)
  הקרן קבעה מיוזמתה כי העמית אכן לא יכל לטפל בענייניו בתק' הרלווונטית - וכי לכן היא תטפל בתביעה לנכות לגופו של עניין ומבקשת למחוק התביעה והתביעה אכן נמחקה. (על יסוד חזרתה מטענת ההתיישנות ומבלי שיוכרעו הטענות בהליך).

  שאלתי נוגעת לאפשרות עתידית בה הקרן לפתע תחליט שהיא חוזרת בה מהקביעה כי העמית לא יכל לטפל בענייניו, ועל יסוד חזרתה זו תטען כי לעמית לא מגיע דבר. האם כאשר זה יקרה ( נניח בעוד 11 שנה) ניתן יהיה אז להגיש מטעם העמית תביעה כנגד הקרן שלפי התקנון ההתיישנות כלל לא חלה? או שטווח הזמן לטעון כי לפי התקנון ההתיישנות לא חלה וכי לכן אין כל רלוונטיות לעניין אי היכולת לטפל בעניינים הינו מוגבל ?

  11 ביוני 2015
 • 16 ביוני 2015

  שמיר על הזכות לטעון לגבי אי התיישנות בתקנון

  שלום רוני
  איני אוהב לענות על סוגיות שכבר מתבררות בבית משפט, שכן יש בכך חוסר אחריות מקצועית מבחינתי, להתייחס לשאלה, מבלי שהתמונה הרחבה כולה לפני. משכך - במלוא הזהירות - נראה לי שהשאלה תיאורטית - לו אני עוה"ד של הקרן, לא הייתי בכלל מעלה בעיה כזו לאחר 11 שנה שכן מהעובדות שתיארת יש בכך חוסר תום לב מוחלט ולא נראה לי - בהסתמך אך ורק על הנתונים שמסרת - שבימ"ש יקבל זאת.

  16 ביוני 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?