• 17 בפברואר 2013

  רקע פלילי של מועמדים

  בעיר פתח תקווה התחילו להציג שלטים של מועמדים שרצים לבחירות העירייה.
  האם כל מועמד שמעוניין להיבחר נבדק הרקע הפלילי שלו?

  17 בפברואר 2013
 • מנהל הפורום עו"ד ישעיהו אתגר 22 בפברואר 2013

  רקע פלילי של מועמדים

  המועמדים בבחירות טרם נרשמו עדיין. ההרשמה תיעשה רק בעוד מספר חודשים - במועד החוקי של פתיחת מערכת הבחירות, ובסמוך לכך תיעשה הרשמת המועמדים לראשות הרשות המקומית (ראש עיר, ראש מועצה מקומית) ולחברי המועצות. הדרישות מהנרשמים אינן כוללות בדיקה של הרקע הפלילי, כמו שאינן כוללות בדיקה של המצב הבריאותי - אולם פסול להבחר מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, ואנשים נושאי קלון כזה אינם רבים, ודבר קלונם ידוע ברבים. לגבי פרסומים שכבר החלו בשלב כה מוקדם לקידומם של מועמדים ("תעמולת בחירות") - אלה בודאי שאינם כפופים לבדיקה מקדמית. למעשה גם מי שבפועל לא יוכל לכהן, אף אם ייבחר - כגון: שאינו תושב העיר - בשלב זה אין המחוקק מונע ממנו פרסומים ככל רצונו ויכולתו (שאין בהם הונאת הציבור או עבירה על איסורים עפ"י דינים שונים); באשר לסיעות קיימות ורשימות השייכות למפלגות - פרסומים כאלה, מבחינת עלותם הכספית, כפופה כבר למגבלות דיני המימון של מערכת הבחירות ושל המפלגות בכל ימות השנה. כאן המקום לציין כי מועמדים שמתכוונים ופועלים "לרוץ" שלא מטעם מפלגה או סיעה קיימת - עדיין משוחררים בשלב מקדמי זה מהוראות הפיקוח של מבקר המדינה - ומשרדו טורח עתה להכין כללי פיקוח גם על אלה, המיועדים להכנס לתוקף בסביבות חודש מאי 2013.
  בעקרון מסגרות הפיקוח הולכות ומתהדקות, וכנראה יגיעו גם לנושא שעלה בשאלה - ולטעמי האישי מוטב לצמצם התערבות גוברת זאת בחירות ההתמודדות ובחופש התמרון של המשתתפים במערכת הבחירות.

  22 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?