• 25 באוקטובר 2015

  תקנון מוסכם לעניין מיסי ועד

  שלום רב,
  ברשותי תקנון מוסכם ובהתאם לסעיפים 62 63 לחוק המקרקעין 1969 החתום ע"י משרד משפטים משנת 1996.
  האם הוא תקף לעניין חלוקת הרכוש המשותף? או האם קיים תקנות מעודכן לפיו יש לחלק בין הדיירים את מיסיי הועד?
  שאלתי נובעת מכך שבעלי דירות הגג משלמים מיסיי ועד מופחתים בטענה שרצפת הגג שצמודה לדירתם לא נכללת בחישוב לעניין מיסיי הועד.
  האם אכן כך?
  ומהי הסמכות לקביעה אחרת מזו של תקנון מוסכם?
  תודה מראש למענה.

  25 באוקטובר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 25 באוקטובר 2015

  תקנון מוסכם לעניין מיסי ועד

  שלום הני,
  סעיף 59 של חוק המקרקעין קובע:-" בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.
  כפי תראי, החוק קובע כי הוראות התקנון לצורך חלוקת נטל ההשתתפות בהוצאות החזקתו התקינה של הרכוש המשותף גוברות על הוראות החוק בעניין זה. את מתלוננת על כך ששטחי הגגות הצמודים לדירות בקומות העליונות אינם נכללים בשטחי הדירות הנ"ל לצורך חישוב חלקם בנטל ההשתתפות בהוצאות החזקתו של הרכוש המשותף. לא אוכל לענות לך בלי לעיין בתקנון המצוי ברשותך. אם בתקנון אין הוראה ספציפית הקובעת כי שטח הרצפות של הגגות לא יחשבו כחלק של שטחי הרצפות של דירות הגג, אזי יש להתחשב גם בשטחי הרצפות של הגגות. בכל מקרה, בעלי הדירות בקומות התחתונות פטורים מתשלום עבור הוצאות ההחזקה ( זיפות וסיוד ) של הגגות הצמודים לדירות הגג.

  25 באוקטובר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?