open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 15 בנובמבר 2016

      ועד בית / חברת ניהול ויד בית

      אני גר בבית משותף (20 דירות) שיש בו ועד בית שאינו מתפקד. אני רוצה ליזום העברת נהול עניני הבית המשותף לחברת נהול לאחזקה וגבית התשלומים עבור זה. השאלה לאיזה רוב אני נדרש באסיפה שתתכנס לקבלת החלטה שכזו (והאם נדרשת נוכחות מינימלית לאסיפת דיירים שתזומן לכך) ?

      15 בנובמבר 2016
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 19 בנובמבר 2016

      העברת אחזקת הבית המשותף למתחזק חיצוני

      שלום גיל,
      סעיף 71 ס"ק ב' של חוק המקרקעין קובע את התנאים והנוהל להעברת אחזקת הבית המשותף לידי מתחזק חיצוני. להלן נוסח הסעיף:- " (ב) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק).
      (2) החלטה לעניין התקשרות עם מתחזק מסוים או לעניין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
      (ג) דינו של שכר המתחזק כדין הוצאה שבעלי דירות חייבים להשתתף בה, כאמור בסעיף 58(א).
      (ד)* על המתחזק יחולו, לעניין ניהול החשבונות ואישורם והמצאת מידע לבעלי הדירות, החובות המוטלות על גזבר בסעיף 16 לתקנון המצוי שבתוספת".

      אסיפה כללית צריכה להתכנס לפי הוראות התקנון החל על הבית. אם אין הוראות ספציפיות בתקנון הבית לעניין זה אזי יחולו הוראות התקנון המצוי שנוסחו מצוי בתוספת לחוק המקרקעין. להלן הוראות התקנון המצוי בעניין כינוס האסיפה הכללית:-
      " כינוס אסיפה
      7. (א) הודעה על מועד קיומה של אסיפה כללית ומקומה תימסר לבעלי כל הדירות ארבעה ימים לפחות לפני המועד.
      (ב) הודעה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו, רואים אותה כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לאחר שהוצגה.
      המניין באסיפה
      8. (א) רואים אסיפה כללית כחוקית אם הודעה על קיומה נמסרה כאמור בסעיף 7 והשתתפו בה בעליהן של מחצית הדירות לפחות, בעצמם או על ידי באי-כוח.
      (ב) ההודעה על קיום האסיפה הכללית יכול שתקבע שאם לא יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה, תתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו יום,
      ומשנקבע כן, תהיה האסיפה שנתכנסה בשעה האחרת חוקית בכל מספר של משתתפים..

      19 בנובמבר 2016
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form