open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 12 בינואר 2014

      בית משותף מורכב עם ועד אחד, האם ניתן תחת ועד זה להקים ועד בכל אחת מהכניסות

      המתחם אוכלס לפני כשנה וחצי ואז הוקמה נציגות לכלל הדיירים
      כיום הפעילות של הועד אינה לשביעות רצונם של רוב דיירי אחד הבניינים מתוך 3
      נאספו חתימות של יותר ממחצית הדיירים בבנין ״החא מרוצה״ בנוגע לניתוק לצורך תפעול שוטף
      האם אפשרי שהועד הקיים יקים שלוש נציגויות נפרדות ומוסמכות עם קופות לצורך טיפול שוטף של כל אחד מהבניינים במתחם
      והועד הקיים ימשיך לפעול לקידום מטרות מול גורמים חיצוניים כמו יזם , קבלן וכו?
      האם נדרשת אסיפה או ניתן לקבל החלטת ועד בנושא?

      12 בינואר 2014
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 15 בינואר 2014

      בית משותף מורכב עם ועד אחד, יתן תחת ועד זה להקים ועד בכל אחת מהכניסות

      שלום,
      סעיף 59 של חוק המקרקעין מתייחס למצבכם. להלן הוראת החוק:-
      " בית משותף המורכב ממבנים או מאגפים (תיקון מס' 14) תשנ"ב-1992

      59. (א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

      (ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

      (ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו.

      15 בינואר 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form