בית משותף מורכב עם ועד אחד, האם ניתן תחת ועד זה להקים ועד בכל אחת מהכניסות - פורום בתים משותפים

שאלה חדשה
 • ראדה ליידרמן

  נשלח ע"יראדה ליידרמן 16:31, 12 בינואר 2014

  המתחם אוכלס לפני כשנה וחצי ואז הוקמה נציגות לכלל הדיירים כיום הפעילות של הועד אינה לשביעות רצונם של רוב דיירי אחד הבניינים מתוך 3 נאספו חתימות של יותר ממחצית הדיירים בבנין ״החא מרוצה״ בנוגע לניתוק לצורך תפעול שוטף האם אפשרי שהועד הקיים יקים שלוש נציגויות נפרדות ומוסמכות עם קופות לצורך טיפול שוטף של כל אחד מהבניינים במתחם והועד הקיים ימשיך לפעול לקידום מטרות מול גורמים חיצוניים כמו יזם , קבלן וכו? האם נדרשת אסיפה או ניתן לקבל החלטת ועד בנושא?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד ונוטריון דניאל רותם

  עו"ד דניאל רותם,מנהל הפורום

  23:01, 15 בינואר 2014

  שלום,
  סעיף 59 של חוק המקרקעין מתייחס למצבכם. להלן הוראת החוק:-
  " בית משותף המורכב ממבנים או מאגפים (תיקון מס' 14) תשנ"ב-1992

  59. (א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

  (ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

  (ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו.

  תגובה

הפורום יעסוק בכל מה שנוגע לבתים משותפים, לרבות חובות וזכויות של דיירים הגרים בבית משותף