תשלום ועד בית לפני רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים - פורום בתים משותפים

שאלה חדשה
 • שרה

  נשלח ע"ישרה 12:00, 29 בינואר 2015

  שלום כמה שאלות בנושא ועד בית: 1. האם חובה עלי לשלם ועד בית לפני רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים? לפי הבנתי שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים ותסתיים ביום 31 בדצמבר הראשון שלאחר יום הרישום. 2. היכן אוכל לקבל את תקנון הבית המשותף? 3. במידה וישנו תקנון מוסכם , האם זו זכותי לשלם לפי חוק באופן יחסי לפי שטח רצפת הדירה שלי? אודה לתשובתכם

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד ונוטריון דניאל רותם

  עו"ד דניאל רותם,מנהל הפורום

  13:40, 29 בינואר 2015

  שלום שרה,
  החוק מחייב כל דייר או בעל דירה להשתתף בהוצאות החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף מעת קבלת החזקה בדירה. התשלום לועד אינו מס אלא השתתפות בהוצאות הנ"ל. אם הבית נרשם כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין, ניתן לקבל בלשכת רישום המקרקעין העתק צילומי סרוק של כל מסמכי הרישום הכוללים את:- צו הרישום, התקנון ותשריט הבית המשותף. אם הבית טרם נרשם כבית משותף תוכלי לקבל את העתק התקנון מעוה"ד המטפל ברישום הבית כבית משותף. בתקנון יש בדרך כלל הוראה הקובעת את חלוקת נטל תשלום ההוצאות בין הדיירים. אם לבית המשותף אין תקנון מוסכם, חלוקת הנטל תיקבע ע"י האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. סעיף 58 של חוק המקרקעין קובע:- " (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

  תגובה
 • 10:20, 30 בינואר 2015

  תודה רבה על התשובה
  באתר המידע הממשלתי ישנו מידע אחר לגבי סוגיות אלה. למשל בעניין תחילת התשלום רשום כך: ציטוט" שנת הכספים של הבית המשותף תתחיל ביום 1 בינואר ותסתיים ביום 31 בדצמבר של אותה שנה. שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים ותסתיים ביום 31 בדצמבר הראשון שלאחר יום הרישום"
  ובעניין גובהה התשלום רשום כך: ציטוט "המצב החוקי כיום הינו, שדי שאחד מבעלי הדירות מבקש לשלם לפי החוק, באופן יחסי לפי שטח רצפת הדירה, כדי שלא ניתן יהיה לחייב אותו בתשלום על פי שיטת חישוב אחרת הנהוגה בבניין (שווה בשווה, לפי מספר חדרים וכו'), גם אם יתר בעלי הדירות מסכימים להישאר בשיטת הגבייה אחרת."
  אשמח להסבר
  בתודה

  תגובה
 • מנהל הפורום:עו"ד ונוטריון דניאל רותם

  עו"ד דניאל רותם,מנהל הפורום

  09:30, 31 בינואר 2015

  שלום שרה,
  לא ברור לי על איזה אתר את מסתמכת. לעניות דעתי, החובה להשתתף בהוצאות החזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף חלה מתחילת השימוש בדירה ואינה קשורה כלל ליום רישום הבית המשותף. בדרך כלל, בתים חדשים נרשמים כבתים משותפים חודשים רבים לאחר גמר הבנייה והאיכלוס. יתר על כן, חוק המקרקעין קובע כי ההוראות החלות על בתים משותפים חלות גם על בתים הראויים להירשם כבתים משותפים ועדיין לא נרשמו בטאבו כבתים משותפים. סעיף 58 של חוק המקרקעין קובע:- " . (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.
  כאמור, הכלל שציטטת הוא נכון. אולם, אם בתקנון הבית המשותף נקבע צורת חלוקה אחרת של נטל הנשיאה בהוצאות, יש לנהוג לפי הוראת התקנון.

  תגובה

הפורום יעסוק בכל מה שנוגע לבתים משותפים, לרבות חובות וזכויות של דיירים הגרים בבית משותף