• 7 במרץ 2018

  תיקונים בפסק בוררות שניתן

  שלום רציתי לברר עד מתי אפשר לבצע תיקונים בפסק בוררות שניתן- מה קורה אם כבר הצד השני הגיש בקשה לאישור ואני עכשיו ראיתי שיש תיקוני טעות וטעות סופר שהם מהותיים? האם יש מה לעשות

  7 במרץ 2018
 • מנהל הפורום גיא הרשקוביץ, עו"ד 8 במרץ 2018

  אליהו בוקר טוב ותודה על פנייתך
  תיקונים בפסק בוררות נעשים בהתאם לס' 22 לחוק הבוררות -
  (א) הבורר רשאי, על פי פניית בעל-דין ולאחר שניתנה לבעלי-הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם, לתקן או להשלים את פסק הבוררות, אם היה לקוי באחד מאלה:

  (1) נפלה בפסק טעות סופר, פליטת קולמוס, השמטה, טעות בתיאור אדם או נכס, בתאריך, במספר, בחישוב וכיוצא באלה;

  (2) הפסק לקוי בענין שאינו נוגע לגוף הסכסוך;

  (3) אין בפסק הוראה בדבר תשלום ריבית;

  (4) אין בפסק הוראה בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכר טרחת עורך-דין.

  (ב) לא ייזקק הבורר לפניה לפי סעיף קטן (א)(3) או (4) שהובאה לפניו כעבור שלושים יום מיום מתן פסק הבוררות, אם ניתן בפני הפונה, או מהיום שנמסר לפונה העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו.

  (ג) הבורר יחליט בפניה לפי סעיף זה תוך שלושים יום מהיום שנמסרה לבעלי-הדין האחרים הודעה עליה.

  (ד) ליקויים כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2) רשאי בית המשפט לתקנם תוך כדי דיון בבקשה לאישור הפסק או לביטולו, אף אם לא היתה פניה לבורר או שהיתה פניה והבורר לא החליט בה.

  מוזמן לפנותת ככל ותצטרך עזרה נוספת

  8 במרץ 2018
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?