• 24 בפברואר 2014

  פטור מהיטל השבחה - 4 שנים

  בשנת 2001 נסתיימו עבודות בנייה לצורך הרחבת הדירה של אבי. כתנאי לקבלת פטור מהיטל השבחה נרשמה הערת אזהרה לטובת הועדה לתכנון ובנייה בדבר הימנעות מלעשות עסקה לפי סע' 126. לפי התנאי אבי התחייב להמשיך ולהחזיק בנכס למשך 4 שנים מיום סיום העבודות.

  שאלתי: מה קורה במצב בו אבי נפטר טרם פקיעת 4 השנים והדירה עברה אליי בירושה? האם ירושה נחשבת לעסקה ומשמעה אי עמידה בתנאי הפטור? האם במקרה כזה אני כיורשת אחוייב בהיטל ההשבחה?

  תודה

  24 בפברואר 2014
 • 4 במרץ 2014

  פטור מהיטל השבחה - 4 שנים

  דלית שלום, לקבלת תשובה מלאה עליך לברר את שאלתך בעירייה או בפורם היטל השבחה. מכל מקום אציין כי ירושה איננה נחשבת לעסקה לפי חוק מיסוי מקרקעין ונראה לי כי נכנסת בנעלי המוריש לכל דבר ועניין.

  4 במרץ 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?