• 14 במאי 2014

  מס שבח לניאירי או רגיל?

  יחיד הינו בעלים של 2 דירות מגורים שנרכשו שנים לפני 1.1.14. בחודש פברואר 2014, נכנס היחיד לקבוצת רכישה אשר רכשה קרקע עליה יבנו דירות (שאחת מהן, תהא ליחיד). היחיד מבקש למכור את אחת הדירות שאותה רכש לפני 1.1.14. האם הוא זכאי למס לניאיר או יחוב במס שבח מלא? (ומהו הבסיס לכך בתיקון לחוק?)

  14 במאי 2014
 • 28 במאי 2014

  מס שבח לניאירי או רגיל?

  ירון שלום, יחיד שבבעלותו שתי דירות ביום 1.1.2014 , לא פטור מתשלום מס שבח בגין מכירת אי אלו מהדירות. במכירת דירה אחת לפחות הוא ישלם מס לינארי , ובגין מכירת דירה נוספת, יש לבחון עובדות נוספות לפני מתן תשובה.

  28 במאי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?