• 24 במרץ 2015

  מס רכישה קרקע+דירה עתידית

  שלום עו"ד מיכאל
  הנני רוכש מגרש לבנייה עצמית ועתיד למכור אותו תוך שנתיים, אני מבין שהיום אני אצטרך לשלם מס רכישה בגובה 6% משווי המגרש אך ברצוני לדעת האם בעתיד לדוגמא עוד 3 שנים שאני אקנה דירה (דירה ראשונה) כיום אין ברשותי דירה ב אני אהיה זכאי לפטור מס רכישה לרכישת דירה ראשונה או שלחילופין רכישת המגרש כיום תגרע ממני זכות זו

  24 במרץ 2015
 • 8 באפריל 2015

  מס רכישה קרקע+דירה עתידית

  יואב שלום, כל עוד לא בנית במגרש לא תחשב כבעלים של דירה נוספת ולא תשלום מס רכישה ( כדירה שנייה) בגין רכישת דירת מגורים. מכל מקום אתן לך טיפ - תוכל לקבל החזר של שישית ממס הרכישה ששלמת ברכישת המגרש וזאת רק במידה ויתקיימו שני תנאים הקבועים בהוראת סעיף 2 לתקנות מס רכישה, שלהלן:
  (1) המכירה היא של זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה (בסעיף קטן זה – תכנית בנייה), המתירה בנייה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשמש למגורים (להלן – דירת מגורים);
  (2) לא יאוחר מתום 24 חודשים מיום המכירה, התקבל היתר לבניית דירת מגורים אחת לפחות, לפי חוק התכנון והבנייה.

  בהצלחה.

  8 באפריל 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?