נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
א.

חוב - ביטוח בריאות.

כיצד ניתן לבטל חוב ביטוח-בריאות משנים 1995-1997 שהצטבר לעשרות אלפי שקלים, שהוטל על מובטל חסר הכנסות כלשהן ועבודה, בזמנו, שכעת מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה? 1. האם ניתן לטעון טענה שמהצדק, כלומר, שאין לכפות חוב על אדם עני חסר הכנסות ועבודה. חוב שלא התחייב לו, שנכפה עליו בלא הסכמתו שהוא בגדר גזל ועושק ומבזה את כבודו וחרותו. שאין לחייב אדם בשל חובות שלא הוא גרמם מיוזמתו או עקב מחדל, שנכפו עליו במצב של חוסר כל ולא בגלל מעשה או מחדל שלו? 2. האם ניתן לדרוש שיבוטל החוב בטענה שהתיישן, שלא נגבה במשך 20 שנים?

עוד ארנטל הלל משרד רונן אבניאל

ראשית כדאי לבקש ממחלקת הגבייה לבטל חלק מהחוב. דבר נוסף, לאור פסקי הדין שהתקבלו בשנים האחרונות ולאור התיקון לחוק שייכנס לתוקף בראשית שנת 2015, כדאי לנסות ללכת להליך משפטי.

א.

מקריאת התיקון לחוק :" 3.1 תחילתו של התיקון החל מיום 1 בינואר 2015 (להלן: "יום התחילה") והוא יחול על תשלום דמי ביטוח שהמועד לתשלומם הינו ביום התחילה ואילך, וגם על דמי ביטוח שביום התחילה טרם חלפו שבע שנים מהמועד לתשלומם. 3.2 לעניין תשלום דמי ביטוח שביום התחילה חלפו שבע שנים וטרם חלפו שש עשרה שנים מהמועד לתשלומם, רשאי המוסד לביטוח הלאומי לשלוח דרישות חיוב רק עד ליום 30 ביוני 2016 באמצעות הדואר. 3.3 אם לא נשלחה דרישת תשלום כאמור בסעיף 3.2 לעיל, לא ננקטו הליכי גבייה או לא בוצע קיזוז של החוב עד ליום 30 ביוני 2016, לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנצמח ממי שחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה." לא ברור מה הדין לגבי חוב שהחל מ 1995-6 וב 1998-2000 ושביטוח לאומי שלח התראות לגביו כל כמה שנים עד ל 2014, האם חלה עליו התיישנות או שלאו?

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום ביטוח לאומי